Organigrama

Junta Directiva del Club Bàsquet Llinars

President: Jaume Majoral
Sots President: Santiago Aranda
Secretari: Josep Alcalde
Tresorer: Ramon Serrajordi
Vocal: Josep Aixandri
Vocal: Joan Rigat
Vocal: Cristòfol Raïch
Vocal: Jesús Mateos
Vocal: Albert Gutiérrez